logo

With More Than 20 Years Of Experience, We Help To Develop Your Business, We Provide The Best Service That Comes With The Best Results.

Contact Info

+(002) 0114-9912-318

+(002) 0111-7457-354

Hello@example.com

support@yourwebsite.com

US - Los Angeles 5135 - 4234

In The Center Street Name Here

Monday - Fraiday, 9am - 5pm,

Saturday & Sunday - CLOSED

دستگاه توپوز (فلنج)

دستگاه توپوز (فلنج)

وضعیت: موجود

برای آنکه بتوانیم کف قوطی را به بدنه ی قوطی متصل کنیم، لبه ی پایینی قوطی باید به صورت 90 درجه به سمت بیرون برگردانده شود. همچنین لبه ی بالایی قوطی نیز به داخل پیچیده می شود تا بُرندگی اش از بین برود. تمامی این کارها توسط دستگاه توپوز انجام میگیرد. برای خرید این دستگاه میتوانید با مجموعه ی نوین متال آلتین تماس بگیرید و پس از دریافت مشاوره اقدام به خرید کنید.

برای آنکه بتوانیم کف قوطی را به بدنه ی قوطی متصل کنیم، لبه ی پایینی قوطی باید به صورت 90 درجه به سمت بیرون برگردانده شود. همچنین لبه ی بالایی قوطی نیز به داخل پیچیده می شود تا بُرندگی اش از بین برود. تمامی این کارها توسط دستگاه توپوز انجام میگیرد. برای خرید این دستگاه میتوانید با مجموعه ی نوین متال آلتین تماس بگیرید و پس از دریافت مشاوره اقدام به خرید کنید.

دیدگاه ها